Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 291 § 2 k.p. na pracodawcy kierującym pracownika do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, ciążą dodatkowe obowiązki informacyjne.

W związku z tym, czy informacja zawierająca dane, iż pracownikowi z tytułu skierowania do pracy za granicą przysługują: zwrot kosztów przejazdu, zapewnienie zakwaterowania, czyni zadość temu obowiązkowi informacyjnemu oraz co powinna zawierać informacja o warunkach powrotu pracownika do kraju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?