W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie dla przedstawiciela osoby nieobecnej w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 czerwca 2024 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Burmistrz zwrócił się do Sądu Rejonowego o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sąd Rejonowy postanowieniem wyznaczył przedstawiciela dla osoby nieobecnej w osobie adwokat, celem reprezentowania praw wyżej wymienionej w postępowaniu podatkowy prowadzonym przez Burmistrza. Postępowanie podatkowe zostało zakończone wydaniem decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (decyzje stały się ostateczne z dniem 17.03.2021 r.). W dniu 6.04.2021 r. do Burmistrza wpłynął wniosek od adwokata działającego jako przedstawiciel dla nieobecnej o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, powiększonego o należny podatek od towarów i usług oraz zwrot uzasadnionych wydatków jakie zostały poniesione przez przedstawiciela w związku z podjętymi czynnościami (przesyłki pocztowe).

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie dla kuratora? W oparciu o jakie przepisy prawa? Czy organ podatkowy powinien wydać w tym zakresie postanowienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX