Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel plantacji truskawek wystąpił do starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych do podlewania plantacji w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku. Biorąc pod uwagę, że nawadniana plantacja ma powierzchnię 33 800 m˛, a dawka polewowa wynosi 4 l/m˛/d, przy podlewaniu całej powierzchni co dwa dni zapotrzebowanie na wodę określił w operacie w następującej wysokości: maksymalny godzinowy pobór wody (m3/godz.) wynosi 28, średni dobowy pobór wody (m3/dobę) wynosi 135,20 a maksymalny roczny pobór wody (m3/rok) wynosi 10 343. Średni dobowy pobór wody podmiot wyliczył następująco: Qd = 10 343:(15+3+31+30+15)*0,5 = 135,20 m3/dobę. Dyrektor RZGW zgłosił zastrzeżenie do operatu twierdząc, że źle w nim określono średni dobowy pobór wody. Dyrektor RZGW domaga się, by starosta zażądał od wnioskodawcy wniesienia poprawki do operatu wodnoprawnego. Zdaniem dyrektora RGZW należało wyliczenia powinny wyglądać w następujący sposób: Qd = 10343:365 dni=28,34 m3/dobę.

Czy dyrektor RZGW ma rację co do sposobu wyliczenia średniego dobowego poboru wody przy poborze sezonowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?