Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w zespole szkół publicznych jako wychowawca w internacie w wymiarze 15/30, tj. 1/2 etatu, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1165,50 zł (w pełnym wymiarze 2331,00 zł) miesięcznie.

W jaki sposób należy wyliczyć dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w porze nocnej dla danego nauczyciela?

Ponadto nadmieniam, że nauczyciel ten wszystkie godziny realizuje w porze nocnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?