Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent miasta decyzją zobowiązał właściciela działki do likwidacji urządzenia wodnego – przykrycia rowu przepustem o długości 12 metrów na podstawie art. 64a ust. 5 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. z 2001 r. w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod. z 2001 r. Decyzja stała się ostateczna. W międzyczasie zobowiązany do likwidacji uzyskał pozwolenia wodnoprawne na przykrycie większego odcinka ww. rowu wraz z odcinkiem, na który została wydana decyzja na likwidację. W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Z dniem wejścia w życie pr. wod. prezydent miasta utracił właściwość do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, a także innych postępowań, które realizował jako "organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego" m.in.: legalizacji urządzenia wodnego czy nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia.

W jaki sposób należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję zobowiązującą do likwidacji zarurowania?

Jaki organ jest obecnie właściwy do wydania takiej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?