Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomiędzy OPS a zstępnymi (synem) została zawarta umowa odpłatności za pobyt w DPS (ojca), zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1b. Od sześciu miesięcy strona nie wnosi opłat i nie wypowiedziała umowę. Zastępczo odpłatność wnosi Gmina. Nie była wydawana decyzja w sprawie odpłatności.

Jakie należy podjąć działania, by wyegzekwować opłatę wnoszoną przez Gminę za ww. okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?