W jaki sposób należy w BDO prawidłowo dokonać ewidencji odpadu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy w BDO prawidłowo dokonać ewidencji odpadu 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, który został przejęty na podstawie Kart Przekazania Odpadów od podmiotu, który jest jego wytwórcą?

Zakresem działalności naszego podmiotu dla danego odpadu jest odzysk. Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, na podstawie którego działamy metodą przetwarzania powyższego odpadu (procesu odzysku) jest R3, czyli recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Odpad o kodzie 19 08 05 wytworzony na oczyszczalni ścieków dostarczany na składowisko X wykorzystywany jest do rekultywacji biologicznej skarp i wierzchowiny na części składowiska odpadów paleniskowych X po uprzednim wymieszaniu z mieszanką popiołowo-żużlową 10 01 80 przy zastosowaniu proporcji 1:1.

Czy wpis należy dodać normalnie w Kartach Ewidencji Odpadów czy w Kartach Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX