W jaki sposób należy uwzględnić rozrachunki sporządzając bilans dla celów przekształcenia? - OpenLEX

W jaki sposób należy uwzględnić rozrachunki sporządzając bilans dla celów przekształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna planuje przekształcenie formy prawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej w ramach prowadzonej działalności zajmuje się oprócz świadczenia usług doradczych zarządzaniem innym podmiotem. Wykonując umowne obowiązki dotyczące tego zarządzania zarządza także finansami tego podmiotu poprzez dokonywanie płatności dla dostawców i przyjmowanie należności od odbiorców podmiotu za pośrednictwem swojego rachunku bankowego. Po zakończonym miesiącu przekazuje podmiotowi wypracowany zysk na jego konto kompensując go z fakturą wystawianą za zarządzanie (ustalony procent od zysku za dany okres rozliczeniowy).

W jaki sposób uwzględnić rozrachunki sporządzając bilans do celów przekształcenia?

Czy jako pozostałe należności i pozostałe zobowiązania - wynikające z bieżących transakcji dotyczących zarządzanego podmiotu?

Nie są to podmioty powiązane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX