Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS w gminie A przekazał do OPS w gminie B wniosek szpitala o przyznanie zasiłku stałego dla bezdomnego z gminy B. Bezdomny jest nieprzytomny, co znajduje odzwierciedlenie w przesłanej dokumentacji (wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego szpitala, zaświadczenie lekarza). Przyznanie zasiłku stałego jest niezbędne do umieszczenia ww. w ZOL.

Czy na mocy art 34 k.p.a. należy wystąpić do sądu rejonowego znajdującego się na terenie, na którym znajduje się szpital, z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynności prawnych?

Czy należy wystąpić do Sądu Rejonowego w gminie B?

Zgodnie z art. 34 § 2 k.p.a. organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd.

Czy OPS w gminie B powinien pisemnie zwrócić się do OPS w gminie A albo szpitala z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela dla ww. osoby?

Czy wyznaczenie przedstawiciela przez organ następuje w drodze postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?