W jaki sposób należy ustalić wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego do wykazania w druku Z-3?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób praktyczny, a nie teoretyczny, należy ustalić wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego do wykazania w druku Z-3?

Nauczyciel zatrudniony od 01.09.22-23.06.23 w wymiarze 15/18, następnie ponownie od 01.09.23-czas nieokreślony w wymiarze 19/19. W styczniu 2024 r. roku otrzymał jdu za 2023 r. w wysokości 1553,73 zł. W całym 2023 r. pracownik nie posiadał nieobecności, które pomniejszają jdu, oprócz przerwy w zatrudnieniu. Przepracował 120 dni w 2023 r. z pierwszej umowy, a z drugiej 83 dni.

Jak należy ustalić i w jakiej wysokości wykazać składnik roczny - jdu do wniosku o wypłatę zasiłku?

Wartość jednorazowego dodatku uzupełniającego jest ustalana w odniesieniu do wyliczonych osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego w skali całego organu prowadzącego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX