W jaki sposób należy ustalić średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych dla dyrektora szkoły podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy ustalić średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych dla dyrektora szkoły podstawowej? Dyrektor przebywa na urlopie wypoczynkowym w następującym terminie: 1) 27-30.06.2022 r., 2) 01.-08.07.2022 r., 3) 25.-31.07.2022 r., 4) 01.-08.08.2022 r. Czy zrealizowane z całego roku szkolnego godziny ponadwymiarowe należy podzielić dla okresu: 1) przez 9, 2) przez 9, ponieważ urlop został rozpoczęty w czerwcu i jest to jego kontynuacja, 3) przez 10, ponieważ jest przerwa w terminach urlopu lipcowego, 4) przez 10, ponieważ urlop został rozpoczęty w lipcu i jest to jego kontynuacja, aby ustalić średnią liczbę godzin? Jak należy postąpić w przypadku zmian w trakcie roku szkolnego pensum nauczyciela? Czy stawkę należy ustalić z pensum i wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w miesiącu korzystania z urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX