Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy ustalić podstawę zasiłkową u pracownika, w przypadku gdy od dnia 01.06.2019 r. wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wypłacanego co miesiąc dodatku do wynagrodzenia za czas absencji chorobowej?

Do 31.05.2019 r. wspomniany dodatek do wynagrodzenia był pomniejszany proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności chorobowej i urlopowej pracownika i był uwzględniany w podstawie zasiłkowej. Od 01.06.2019 r. dodatek do wynagrodzenia jest pomniejszany tylko za czas choroby, za który przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wypadkowy wypłacane z funduszu ZUS.

Czy w tej sytuacji u pracownika, który zachoruje po 01.06.2019 r. i będzie mu wypłacane wynagrodzenie chorobowe należy wyłączyć ten dodatek z wynagrodzenia z każdego miesiąca branego do podstawy zasiłkowej?

Czy po przejściu na zasiłek chorobowy u tego samego pracownika trzeba będzie ponownie przeliczyć podstawę zasiłku za każdy miesiąc i uwzględnić dodatek do wynagrodzenia?

Kolejne pytanie jak należy postąpić z pracownikami, którzy chorują w trakcie wprowadzenia zmiany z dnia 01.06.2019 lub nie mają 3 miesięcznej przerwy w chorobie i kontynuują poprzednią stawkę zasiłkową. Czy takie podstawy zasiłkowe należy dla tych pracowników przeliczyć ponownie ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację