Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W poradni psychologiczno-pedagogicznej psycholog został zatrudniony z dniem 1 września 2016 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu, gdyż takie są możliwości poradni. Dodatkowo aneksem zwiększono mu wymiar zatrudnienia o 1/2 etatu na czas zastępstwa za psychologa przebywającego obecnie na urlopie macierzyńskim, a potem rodzicielskim, czyli łączny wymiar zatrudnienia to pełen etat. Psycholog poinformowała pracodawcę, że jest w ciąży i od 10 października 2016 r. będzie na zwolnieniu lekarskim z uwagi na zagrożenie ciąży.

Czy pracodawca może lub ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi za pełny etat?

Jeżeli tak, to do kiedy?

Czy pracodawca może zatrudnić nowego psychologa na czas zastępstwa za psychologa, która jest już na urlopie macierzyńskim w wymiarze 1/2 etatu i od kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?