W jaki sposób należy ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego nauczyciela, jeżeli jest to pierwszy miesiąc jego pracy? - OpenLEX

W jaki sposób należy ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego nauczyciela, jeżeli jest to pierwszy miesiąc jego pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony w publicznej szkole od dnia 1 września 2021 r. Za wrzesień otrzymał następujące wynagrodzenie: * płatne z góry: wynagrodzenie zasadnicze 3445 zł, dodatek stażowy 275,60 zł, dodatek za wychowawstwo 300 zł oraz * płatne z dołu: wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 179,45 zł. Zachorował 13-17 września 2021 r.

W jaki sposób należy ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego, jeżeli jest to pierwszy miesiąc jego pracy?

Jakie składniki należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

Czy wszystkie wymienione wyżej?

Składniki płatne z góry w wysokości wynikające z umowy o pracę i innych dokumentów przyznających pozostałe składniki/dodatki?

Natomiast składniki płatne z dołu w wysokości faktycznie wypłaconej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX