W jaki sposób należy ustalić odpłatność córki, która mieszka za granicą za pobyt matki w DPS? - OpenLEX

W jaki sposób należy ustalić odpłatność córki, która mieszka za granicą za pobyt matki w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2020 r.

PYTANIE

Dotyczy ustalenia odpłatności za DPS u osoby zobowiązanej zamieszkującej za granicą.

Pani X została umieszczona w DPS. Mąż nie żyje. Ma trzy córki, z których córka Y mieszka za granicą. Ośrodek posiada dokładny adres zamieszkania tej córki. Dotychczas córka Y nie ponosiła odpłatności za pobyt matki w DPS (wywiad przeprowadzono w Ośrodku, Pani przedłożyła dochody rodziny).

W związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi konieczność ponownego ustalenia odpłatności córki Y za pobyt matki X w DPS.

Co należy zrobić w tej sytuacji?

Poinformować córkę Y o zmianie przepisów prawa i wezwać do umożliwienia przeprowadzenia wywiadu w Polsce w miejscowości, gdzie znajduje się Ośrodek (chociaż przepis stanowi, że wywiad przeprowadza się miejscu zamieszkania bądź pobytu)?

Zobowiązać do przedłożenia dochodów rodziny i na tej podstawie bez wywiadu ustalić odpłatność?

Jak powinien wyglądać tok postępowania w przypadku osób mieszkających za granicą?

Czy należy zobowiązać stronę do wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń lub przedstawiciela do reprezentowania w niniejszej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX