Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie czy mamy do czynienia z utratą dochodu określona w art 8 ust 3 ustawy o pomocy społecznej w następującej sytuacji: Klient w miesiącu październiku 2019r złożył wniosek o zasiłek stały. Jego dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(wrzesień) stanowiły pomoc finansowa od rodziny w kwocie 250 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,42 zł. W październiku 2019r klient utracił zasiłek pielęgnacyjny jednak w miesiącu tym otrzymał od MOPS pomoc finansową w kwocie 250 zł - zasiłek okresowy z urzędu przyznany na czas oczekiwania na ustalenie stopnia niepełnosprawności. W miesiącu październiku strona otrzymała także pomoc finansową od rodziny - 250 zł. Patrząc literalnie na przepisy i dochody z miesiąca września 2019 r i października 2019 -r klient w październiku utracił jeden składnik dochodu tj zasiłek pielęgnacyjny, który zastąpiony został zasiłkiem okresowym. Formalnie wystąpiła utrata składnika dochodu, jednak sumarycznie dochód klienta w miesiącu październiku jest wyższy niż był w miesiącu wrześniu. Czy w sytuacji mamy do czynienia z utratą dochodu i dochód należny jednak ustalać na podstawie października czy też na zasadach ogólnych należny jednak dochód do świadczenia ustalić w oparciu o dochód z miesiąca września?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?