W jaki sposób należy ustalić bezdomność osoby i prawo do zasiłku celowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2014 r.

PYTANIE

Osoba, która zamieszkuje na terenie innej gminy i podaje się za osobę bezdomną (zamieszkuje w altance na terenie działek ogrodniczych) zwróciła się do tamtejszego OPS o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS pomoc przyznał i wystąpił ośrodka o zwrot kwoty tego zasiłku powołując się na art. 101 ust. 2 i 7 u.p.s. Osoba "bezdomna" nie posiada już stałego meldunku na terenie gminy właściwej dla ośrodka z końcem roku 2013 na jej wniosek została wymeldowana). Na terenie gminy, której OPS przyznał świadczenie "bezdomny" mieszka około 8 lat.

Jak ustalił ośrodek ostatni stały meldunek na terenie jego gminy "bezdomny" miał w swoim domu rodzinnym, w którym obecnie mieszka brat z rodziną, bratowa z dziećmi oraz jeszcze dwóch samotnych braci. W domu jest wolny pokój, który wymaga obecnie remontu, w którym kiedyś mieszkał "bezdomny". Rodzice nie żyją i nie zostały uregulowane sprawy spadkowe, więc "bezdomny" ma prawo do części domu.

Czy w świetle opisanej sytuacji "bezdomny" jest rzeczywiście osobą bezdomną?

Czy ma tu zastosowanie art. 101 ust. 2 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access