Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy uregulować zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla nauczycieli i innych pracowników niepublicznej placówki oświatowej w okresie przerwy wakacyjnej? Niepubliczna placówka oświatowa zatrudnia nauczycieli i innych pracowników. Praca placówki podporządkowana jest kalendarzowi roku szkolnego, a wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. Wymiar urlopów pracowników nie wystarcza na to, aby mogli oni mieć wolne w okresie ferii i wakacji. Z drugiej zaś strony nie ma potrzeby, aby w okresie kiedy w placówce nie ma dzieci do pracy przychodzili wszyscy pracownicy.

Czy możliwe jest w pewnym okresie wakacji zwolnienie pracowników z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia?

Pracownicy są gotowi do świadczenia pracy, ale organizacja pracy placówki wskazuje na zasadność zwolnienia ich z obowiązku świadczenia pracy.

Jakie przepisy prawne regulują taką kwestię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?