Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej księgowość jest prowadzona zgodnie z MSR/ MSSF.

W związku z planowanymi inwestycjami spółka planuje emisję akcji, jednak z uwagi na obecną sytuację na rynkach finansowych, ma ona mieć miejsce za około 3 lata. Jednak, aby pozyskać przynajmniej część potrzebnych środków, planujemy emisję opcji na akcje nowej emisji. Cena jednej opcji ma wynosić 2 zł, i ma upoważniać do nabycia 4 akcji nowej emisji po 3 zł za sztukę. Wartość nominalna jednej emitowanej akcji 50 gr.

W jaki sposób należy w księgach ująć środki pozyskane z emisji akcji?

Czy otrzymana premia opcyjna jest zyskiem spółki i powinna być ujęta w rachunku wyników, czy też powinna być zaksięgowana w kapitały, jako "zaliczka" na aggio?

Jak należy postąpić, gdy nabywcy akcji nie zrealizują ich?

Czy na koniec każdego okresu sprawozdawczego opcje te powinny być wyceniane?

Jeśli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?