W jaki sposób należy ująć w księdze przychodów i rozchodów zagubione faktury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2006 r.

PYTANIE

W firmie zagubiono dwie faktury z dnia 14 i 15 lisopada 2005 r., dotyczące zakupu materiałów podstawowych do usług budowlanych. Na początku miesiąca lutego br. ww. faktury zostały odnalezione i dostarczone do księgowania. Okres, którego dotyczą te dokumenty, został zamknięty przed 20 grudnia 2005 r., jak również sporządzono deklarację PIT-5L za ten okres. W dniu dostarczenia odnalezionych dokumentów, ewidencja dotycząca miesiąca grudnia 2005 była również zakończona, natomiast nie sporządzono jeszcze zeznania podatkowego za 2005 r. Zaznacza się, że dla podatnika jest prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów metodą kasową, przy pomocy komputera, a zapisy są numerowane w sposób chronologiczny.

Wobec zaistnienia powyższej sytuacji, jaki powinien być tok postępowania z odnalezionymi dokumentami, jak technicznie dokonać korekty w księdze i pod jaką datą, czy należy korygować deklarację PIT-5L za listopad 2005 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access