Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony poprzez mianowanie wyraził w maju zgodę na ograniczenie od 1 września 2016 r. wymiaru czasu pracy, podpisując oświadczenie zmieniające warunki pracy i płacy. We wrześniu pojawiają się godziny nauczania indywidualnego, które można przyznać temu nauczycielowi.

W jaki sposób należy udokumentować zwiększenie ilości godzin nauczyciela: czy poprzez aneks do porozumienia, czy nowe oświadczenie zmieniające warunki płacy i pracy obowiązujące w okresie przyznania nauczania indywidualnego?

Co zrobić w przypadku, gdy ilość godzin przekraczać będzie wymiar etatu do końca zajęć dydaktycznych?

Czy potem należy wrócić ponownie do pierwszego oświadczenia zmieniającego warunki pracy i płacy?

Czy każda zmiana ilości godzin dla takiego nauczyciela ma być dokumentowana w formie aneksu, porozumienia zmieniającego oświadczenie majowe, czy nowego oświadczenia?

W drugim przypadku podobna sytuacja dotyczy nauczyciela zatrudnionego na umowę na czas określony w niepełnym wymiarze.

Pojawiają się godziny, czy wówczas dyrektor podpisuje aneks do umowy, czy może to być porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Jakie konkretnie dokumenty powinny znaleźć się w aktach pracownika, tak aby można było udokumentować zmiany w ilości przyznanych mu godzin i okresy trwania tych zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?