Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel wychowania przedszkolnego jest jednocześnie zastępcą dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania.

Czy traktować nauczyciela jako pracownika placówki feryjnej czy nieferyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?