Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 21 grudnia 2009 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2008 r.

PYTANIE

SPZOZ zawarł z rolnikiem ryczałtowym umowę na dostawę owoców na okres do dnia 17 grudnia 2008 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. W umowie zastrzeżono, że ceny dostarczanych owoców są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie będą zwiększane w okresie obowiązywania umowy. Nie zamieszczono również klauzuli waloryzacyjnej VAT. W przypadku rolników ryczałtowych obowiązywał 5% zryczałtowany podatek VAT doliczany w fakturze VAT-RR do wartości netto każdej dostawy, którego stawka od 1 maja 2008 r. wzrosła do 6%,

Jak w takiej sytuacji SPZOZ, niebędący czynnym ryczałtowcem, powinien od 1 maja 2008 r. sporządzać fakturę VAT-RR (czy wykazywać VAT według stawki 5%, czy 6%), i która strona umowy powinna ponosić konsekwencje podwyżki stawki VAT (dostawca czy odbiorca) oraz jak powinna być ustalana należność za dostawę?

Do 30 kwietnia 2008 r. wyliczenie przedstawiało się: wartość dostawy bez podatku 190,80 zł, zwrot VAT 5% 9,54 zł, razem wartość 200,34 zł. Od 1 maja 2008 r. odpowiednio 190,80 zł, 11,45 zł, 202,25 zł

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację