Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy w szkole pracownika merytorycznego do projektu z funduszy UE na umowę o pracę zgodnie z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. w okresie 1 grudnia 2016 r.-31 grudnia 2016 r. i znowu od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zmienia się stawka zasadnicza w wytycznych projektu.

Czy w umowie trzeba zawrzeć informację z art. 29 § 1 k.p. o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony i poinformować PIP?

Jest to również nauczyciel, który pracuje w tej samej szkole.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację