Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy rozliczać podatkowo wydatki zwrotne ponoszone w związku z wykonywaniem usług dla kontrahenta?

Faktura dla klienta oprócz ustalonego wynagrodzenia za usługę, obejmuje również kwotę poniesionych kosztów (określane w umowie jako "wydatki zwrotne", bez jakiejkolwiek marży).

Niektóre z tych wydatków nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (np. koszty reprezentacji).

Czy mimo to istnieje możliwość zakwalifikowania tych wydatków jako koszty uzyskania przychodu ze względu na to, że nie tylko warunkują uzyskanie przychodu ale de facto stanowią też przychód w związku z ich refakturowaniem na odbiorcę usługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację