W jaki sposób należy rozliczać nadgodziny osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłońska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej szkole jest zatrudniona osoba na podstawie art. 7 ust. 1a-b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., w trakcie roku szkolnego przedłożyła dyplom ukończenia szkoły wyższej, po czym uzyskała wyższe kwalifikacje.

Czy należy zmienić jej wynagrodzenie zasadnicze na wyższe tj. z tabeli dyplomowanego na 1991 zł? Obecnie osobie tej wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone z tabeli "dyplomowany" w wysokości 1689 zł?

Z dniem 1 czerwca 2010 r. zaistniała potrzeba zatrudnienia osoby tej w nadgodzinach. Jak powinno wyglądać rozliczenie nadgodzin - czy jak nauczycielowi jako godziny ponadwymiarowe, czy w oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX