Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy planuje reorganizację urzędu. W miejsce referatu gospodarki komunalnej ma powstać wydział gospodarki komunalnej o zmodyfikowanym zakresie zadań. W skład wydziału mają wchodzić zarówno urzędnicy jak i pracownicy pomocniczy i obsługi - 5 osób zatrudnionych na stanowiskach konserwator urządzeń komunalnych - kierowca. Ich stanowisko się nie zmienia - jest zarówno w "starym" referacie jak i w "nowym" wydziale, zakres zadań tych pracowników się również nie zmienia (w umowie o pracę nie mają konkretyzacji w jakim wydziale pracują - jest tylko stanowisko).

W jaki sposób poinformować i niejako przenieść tych pracowników do nowego wydziału?

Nie można zastosować tu art. 23 u.o.p.s. bo nie są to pracownicy - urzędnicy.

Czy wystarczy pisemna informacja, że w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego i powstaniem nowego wydziału z dniem XY wchodzą w jego skład, czy też może należy zastosować instytucję porozumienia (pracownicy zgadzają się na przeniesienie) i tam opisać sytuację?

Zmiana regulaminu i struktury urzędu powoduje, że powstaje nowy wydział, w skład którego będą wchodzić ich stanowiska a warunki płacy i pracy pozostają niezmienne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?