W jaki sposób należy przenieść nauczyciela z innej placówki i jednocześnie zwiększyć mu wymiar etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkołą publiczną. Chcemy zatrudnić od 29.01.2018 r. nauczyciela muzyki. Nauczyciel jest zatrudniony przez mianowanie w innej placówce w wymiarze 12,50/18 etatu (ograniczenie etatu). Nauczyciel chciałby zostać przeniesiony służbowo do naszej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela. Czy jest w ogóle możliwe takie przeniesienie z niepełnego na cały etat (u nas 18/18) - zakładając oczywiście, że będzie na to zgoda dotychczasowego dyrektora i pozytywna opinia organu prowadzącego szkołę? Wynagrodzenie wraz z pochodnymi uległoby zwiększeniu. Co jednak z dodatkiem motywacyjnym, który został przyznany przez obecnego pracodawcę (od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.), czy należeć się będzie w przyznanej wysokości (jeżeli jest kwotowy), czy należy go przeliczyć (jeśli jest procentowo od wyn. zasadniczego). Czy może lepiej, żeby nauczyciel rozwiązał obecny stosunek pracy za porozumieniem stron, a my zatrudnimy go przez mianowanie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access