Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Hotel z dniem 31 lipca 2015 r. został zakupiony przez Spółkę z o.o. Hotel w kwietniu 2015 r. przyjął rezerwację (zaliczki) na okres sierpień-wrzesień 2015 r. i nie był świadomy, że z tą datą zostanie zakupiony przez Spółkę z o.o. Hotel w momencie przyjęcia zaliczek wystawił na kontrahentów faktury zaliczkowe, zaewidencjonował sprzedaż na kasie i odprowadził VAT, były to zarówno zaliczki 100% jak i częściowe.

Jak ma się zachować w momencie zamknięcia swojej działalności z dniem 31 lipca, jeśli usługi zostaną wykonane przez Spółkę w okresie po nabyciu hotelu?

Dopuszczamy następujące warianty:

1)

Klient otrzymał fakturę zaliczkową wystawioną przez Hotel, która z dniem 31 lipca zostanie skorygowana do zera, a 1 sierpnia zaliczkę przyjmie Spółka z o.o. (tutaj powstaje wątpliwość, że hotel miał obowiązek zapłacić VAT w momencie przyjęcia zaliczki),

2)

Klient otrzymał fakturę zaliczkową wystawioną przez Hotel, który odprowadził VAT, kwotę netto przekazał notą księgowa do Spółki, a Spółka wystawiła klientowi fakturę końcową (po pomniejszeniu o otrzymana zaliczkę od Hotelu)?

Czy któryś z tych wariantów można zastosować?

Czy i w jaki inny sposób można rozwiązać ten problem, jeśli chodzi o VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?