W jaki sposób należy postąpić, jeśli komandytariusz pobrał za dużą zaliczkę na zysk, a spółka komandytowa uległa rozwiązaniu bez przeprowadzenia procesu likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa wypłaciła wspólnikowi - komandytariuszowi (99% udziału) zaliczkę na poczet zysku za 2018 r. w wysokości przekraczającej osiągnięty zysk. Wspólnik-  komandytariusz nadpłaty nie zwrócił, a spółka komandytowa uległa rozwiązaniu bez przeprowadzenia procesu likwidacji przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r. Zgodnie z uchwałą wspólników rozwiązującą spółkę komandytową, cały majątek spółki komandytowej przeszedł na komandytariusza, który pobrał za dużą zaliczkę na zysk. Z tytułu nadpłaconej zaliczki w spółce komandytowej jest należność od komandytariusza, a u komandytariusza jest zobowiązanie wobec spółki komandytowej.

Czy w księgach komandytariusza w momencie księgowania przejętego od spółki komandytowej majątku te kwoty się skompensują czy też jedna kwota powinna zostać zaksięgowana na koncie straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych (należność), a druga w zyski z tytułu rozchodu aktywów finansowych (zobowiązanie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX