Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka języka polskiego zatrudniona na podstawie mianowania w roku szkolnym 2019/2020 ma ograniczone zatrudnienie do 9/18 etatu. We wrześniu 2019 r. uzyskała kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego. W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 brak jest (w ogóle) godzin z języka polskiego dla niej, są natomiast godziny dla nauczyciela wspomagającego w wymiarze 10/20 etatu. W jaki sposób należy postąpić, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres roku szkolnego 2020/2021 zmienić nauczycielce stanowisko pracy i ograniczyć zatrudnienie (do 10/20 etatu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?