W jaki sposób należy poinformować pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim o zmianie regulaminu wynagradzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca od lutego 2011 r. zmienił w regulaminie termin wypłaty wynagrodzenia. Obecnie wynagrodzenie wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca - poprzednio termin był wyznaczony na pierwszy dzień każdego miesiąca. Zmiany weszły w życie po upływie 2 tygodni od podania ich do wiadomości pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy (tj. tablica ogłoszeń).

Czy pracodawca miał obowiązek poinformować pracownika, który przebywał od grudnia 2010 r. na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (zwolnienie lekarskie trwało 6 miesięcy do czerwca 2011) o wprowadzonych zmianach terminu wypłaty wynagrodzenia poprzez wysłanie takiej informacji np. listem poleconym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX