W jaki sposób należy oskładkować wynagrodzenie dla zleceniobiorcy ustalone w stałej miesięcznej stawce, jeżeli w trakcie miesiąca student ukończył 26 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2012 r.

PYTANIE

Została zawarta ze studentem umowa zlecenia. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanego zlecenia zostało określone w stałej miesięcznej stawce 3000 zł. Wypłata wynagrodzenia zgodnie z zapisami w umowie następuje na koniec miesiąca. W połowie miesiąca student ukończył 26 lat.

W jaki sposób powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, biorąc pod uwagę fakt że całe wynagrodzenie należne za ten miesiąc zostało wypłacone po dacie ukończenia 26 lat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access