Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania studentów z Indii dla polskiej uczelni za pośrednictwem przedstawicielstwa w Indiach.

W ramach podpisanej umowy z uczelnią firma będzie otrzymywała wpłaty w formie wpisowego i czesnego za pośrednictwem przedstawiciela w Indiach, a następnie będzie przekazywać w walucie obcej kwotę należną dla uczelni po pomniejszeniu o przysługującą prowizję dla firmy.

Proszę o wyjaśnienie prawidłowości opodatkowania podatkiem dochodowym prowizji należnej firmie od uczelni, jednocześnie czy podstawą do ujęcia w koszty prowizji pośrednika z Indii może być kwota wymieniona w umowie z tym pośrednikiem, czy też podstawą do zaliczenia w koszty musi być faktura wystawiona przez indyjskiego pośrednika?

Prowizja dla pośrednika w Indiach będzie płacona przez firmę po otrzymaniu należnego czesnego i wpisowego z Indii.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?