Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 14 grudnia 2005 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2005 r.

PYTANIE

Zgodnie z k.p. przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czy prawidłowo określiłam kwotę wolną od potrąceń (brałam pod uwagę również składkę na ubezpieczenie zdrowotne) dla pracownika uprawnionego do potrącania od przychodu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu - kwota 622,28 zł? Czy kwota wolna od potrąceń zmienia się w przypadku, gdy pracownik ten cały miesiąc przebywa na zwolnieniu lekarskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację