W jaki sposób należy obliczyć wysokość stawki wynagrodzenia przestojowego należnego pracownikowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przejście na czas letni spowoduje, że osoby wykonujące pracę w nocy z soboty na niedzielę otrzymają tzw. postojowe za nieprzepracowaną godzinę. Wszyscy pracownicy, których zmiana wypada w czasie zmiany czasu na letni, będą pracować jedną godzinę krócej. W konsekwencji niektórzy mogą nie wypracować obowiązującego ich wymiaru czasu pracy. W marcu przepracują 183 godziny, choć powinni wykonywać pracę przez 184 godziny. Za jedną nieprzepracowaną godzinę pracownik powinien otrzymać tzw. wynagrodzenie przestojowe. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie pracownikowi za czas jej niewykonywania, jeśli w tym czasie był on gotowy do jej świadczenia i nie robił tego nie z własnej winy. Wysokość wynagrodzenia postojowego powinna być określona stawką godzinową lub miesięczną.

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie postojowe przy wynagrodzeniu za godzinę przykładowo w wysokości 7,81 zł brutto oraz dodatkowej premii uznaniowej w wysokości 20% wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access