W jaki sposób należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik otrzymuje składniki zmienne? - OpenLEX

W jaki sposób należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik otrzymuje składniki zmienne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego określonego stawką miesięczną otrzymuje premię stanowiącą procent wynagrodzenia zasadniczego (zazwyczaj jest to 15%, ale w regulaminie wynagradzania premia jest określona jako uznaniowa i może być inna w każdym miesiącu) oraz dodatek stażowy też wyrażony jako procent wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w styczniu 2015 r., a w lutym nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

Czy przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy przyjąć premię i dodatek stażowy faktycznie wypłacone w okresie ostatnich 3 miesięcy w wartości średniej, czy może należy je przeliczyć jako dany procent od wynagrodzenia po podwyżce i dopiero wówczas wyliczyć średnią z ostatnich 3 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX