W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony na zasadach określonych w art. 15 ust. 1-6 pr. ośw. - osoba niebędąca nauczycielem w wymiarze 18/18 (pełen etat). Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 zł oraz dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego. W umowie o pracę nie została zawarta informacja odnośnie godzin ponadwymiarowych. We wrześniu zrealizował dodatkowo 18 godzin ponadwymiarowych oraz 5 godzin doraźnych zastępstw. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy? Czy obecnie możliwe jest naliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe tak jak nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela (wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. - zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli), ewentualnie czy dodanie stosownego zapisu w umowie dawałoby taką możliwość? Jak powinien wyglądać taki zapis? Czy możliwe jest ustalenie pensji tego nauczyciela na poziomie 3500,00 zł - wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX