W jaki sposób należy obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który miał godziny ponadwymiarowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel mianowany (nauczyciel stały) pracował w roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze 18 godz. + 6,32 godz. nadliczbowych w okresie 1 września 2014 r. do 19 kwietnia 2015 r. Od 20 kwietnia 2015 r. wymiar zatrudnienia został obniżony (na prośbę nauczyciela) do 13,52 godz. tyg. Nasi nauczyciele pracują w różnych wymiarach godzin podczas roku szkolnego, dlatego posługujemy się średnią roczną. Średnioroczna liczba godzin ww. nauczyciela wynosi 18 godz. + 3,47 godz. ponadwymiarowych.

W jaki sposób należy mu obliczyć świadczenie urlopowe?

Czy można uznać, że pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, czy obliczyć świadczenie z każdego okresu osobno?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access