Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za czas nieprzepracowany?

Pracownik nie odpracował 5 godzin, które wykorzystał na wyjścia prywatne i złożył oświadczenie, aby dokonać potrącenia z wynagrodzenia. W naszej jednostce wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego i premii.

Czy potrącenia należy dokonać proporcjonalnie przeliczając jego wynagrodzenie brutto (z wszystkich składników) na godzinę biorąc liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych, czy potrącenia należy dokonać tylko z wynagrodzenia zasadniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację