Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy liczyć termin przeprowadzenia kontroli określonej w art. 53 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542) – dalej u.g.o.o.o.?

Kontrola powinna zostać przeprowadzona w terminie trzech lat od zakończenia poprzedniej.

Czy okres objęty kontrolą nie powinien być późniejszy niż trzy lata od okresu uprzednio objętego kontrolą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?