W jaki sposób należy liczyć staż pracy oraz czas trwania choroby pracownika stosując przepis art. 53 § 1 Kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć przepis art. 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy?

Czy pracownik może być zwolniony bez wypowiedzenia bez jego winy po 3 miesiącach absencji chorobowej wyłącznie w przypadku, kiedy przed pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy?

Czy ma znaczenie fakt, że w czasie trwania zwolnienia lekarskiego upłynęło 6 miesięcy od daty zatrudnienia?

Czy wówczas nie powinno się przedłużyć zatrudnienia pracownika do upływu terminów wynikających z art. 53 § 1 pkt 1b i zwolnić dopiero po okresie pobierania świadczenia chorobowego oraz 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego? Jeśli tak, to co zrobić z pracownikiem, z którym nie ma żadnego kontaktu i nie wiemy, czy pracownik wystąpi o świadczenie?

Przykład: pracownik został zatrudniony 1.03.2020 r., a 5.06.2020 r. zachorował.

Czy można zwolnić go na podstawie wspomnianego powyżej przepisu po upływie 3 miesięcy od dnia choroby, tj. w dniu 6.09.2020 lub później w czasie ciągłej absencji?

Wcześniej przebywał na zwolnieniach: 19.03.-30.03.2020 oraz 1.04.-15.04.2020 r.

Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Jak liczy się miesiące (3 i 6): jako miesiące kalendarzowe, czy zgodnie z kodeksem cywilnym, tj. miesiąc jako 30 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX