Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik tymczasowy był zatrudniony przez Agencję pracy od dnia 02.01.2017 do 20.02.2017, praca wykonywana była na rzecz Pracodawcy Użytkownika. Ten sam pracownik tymczasowy został ponownie zatrudniony od dnia 12.07.2017 do dnia 30.11.2017, tym razem praca wykonywana była na rzecz innego Pracodawcy Użytkownika. Pracownik przedstawił Agencji świadectwo pracy, z którego wynika, że wykonywał pracę tymczasową od dnia 01.06.2017 do 28.06.2017. Pracownik w okresie od dnia 02.09.2017 do 05.10.2017 przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym na podstawie art. 174 § 1 K.p., a w okresie od 12.11.2017 do 30.11.2017 był nieobecny w pracy (nieobecność nieusprawiedliwiona).

W jaki sposób należy liczyć okres 30 dni zatrudnienia dla właściwego ustalenia limitu urlopu pracownika tymczasowego, w sytuacji występowania przerw w zatrudnieniu oraz nieobecności pracownika?Jak w tej sytuacji należy obliczać okres zatrudnienia w celu właściwego ustalenia limitu urlopu wypoczynkowego? Czy przepisy nakazują łączenie różnych okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową, a jeśli tak, to jakie są zasady i czy dotyczą zatrudnienia w różnych Agencjach? Poza tym, jaki wpływ na obliczanie limitu urlopu ma fakt nieobecności pracownika oraz czy istotny jest rodzaj tej nieobecności (np. urlop bezpłatny, nieobecność nieusprawiedliwiona lub choroba)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?