W jaki sposób nadleśnictwo może objąć w zarząd drogę leśną, której właścicielem jest Skarb Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadleśnictwo jest zainteresowane przejęciem nieruchomości zajętych pod drogę, która biegnie przez tereny leśne. Droga jest wydzielona geodezyjnie (są to działki oznaczone w ewidencji gruntów jako "dr"). Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa, a gospodarującym -starosta.

W jaki sposób należy uregulować stan prawny drogi leśnej?

W jaki sposób nadleśnictwo mogłoby objąć te grunt w zarząd?

Czy należy ustanowić trwały zarząd w drodze decyzji starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX