Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę lasu na użytek rolny, teren zabudowany lub zadrzewiony. Jak wynika z zapisów ewidencji gruntów i budynków, na działce położonej w mieście znajduje się grunt leśny o powierzchni 0,07 ha. Dla przedmiotowego gruntu nie ma sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Po oględzinach stwierdzono, że grunt nie jest pokryty roślinnością leśną, rośnie tam kilkanaście drzew w bardzo złym stanie sanitarnym, działka otoczona jest drogami gminnymi, na części działki znajduje się zakład produkcyjny. Działka, będąca jeszcze w 2009 r. gruntem oznaczonym jako Bi (teren zabudowany), przed sprzedażą Wnioskodawcy została częściowo przeklasyfikowana na Ls. Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Starosta nie może zmienić przedmiotowego gruntu na grunt rolny, ponieważ Wnioskodawca nie jest rolnikiem i nie będzie prowadził działalności rolnej na przedmiotowej działce.

W jaki sposób można zmienić zapisy w ewidencji gruntów i budynków, jeśli grunt nie spełnia ustawowej definicji lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację