Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku prowadzonego postępowania wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wydaniu decyzji ujawniono, że jedna z osób, od których została naliczona opłata, zmarła kilka lat temu.

W jaki sposób można zmienić decyzję z urzędu?

Jaka jest podstawa prawna decyzji zmieniającej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?