Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta zatrudniła męża w swojej firmie na umowę o pracę. Mąż jest osobą niepełnosprawną, ale nie ma ustalonego prawa do renty. Nie ma też prawa do emerytury. Ponieważ jest osobą współpracującą podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie stanowi wynagrodzenie z umowy o pracę. Podstawa ubezpieczenia jest taka sama jak dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Chciałaby wystąpić do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia męża.

W jaki sposób ustalić koszty płacy wykazywane w załączniku INF-D-P?

Czy nalezy tam ująć składki na ubezpieczenie w wysokości faktycznie płaconej, czy wyliczyć hipotetyczne składki od wynagrodzenia (czyli takie jakie byłyby płacone od pracownika niebędącego osobą współpracującą) i je ująć w kosztach płacy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację