W jaki sposób można ustalić zasady pobierania opłat za parking przy zawarciu umowy użyczenia nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest właścicielem działki na której jest usytuowany parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Chce oddać umową użyczenia przedmiotowy parking nieodpłatnie spółdzielni socjalnej, która będzie pobierać opłatę za miejsca postojowe.

W jaki sposób ustalić i pobierać opłatę za miejsca postojowe? Spółdzielnia czy gmina ustala wysokość opłaty za miejsca postojowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX