W jaki sposób można ustalić adres spadkobiercy kredytodawcy, który nie ma adresu zameldowania w Polsce, aby prawidłowo... - OpenLEX

W jaki sposób można ustalić adres spadkobiercy kredytodawcy, który nie ma adresu zameldowania w Polsce, aby prawidłowo przeprowadzić egzekucje roszczeń kredytowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Bank wysłał wniosek o udostępnienie adresu zamieszkania spadkobierczyni zmarłego kredytobiorcy. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że osoba aktualnie nie posiada zameldowania na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie Reczypospolitej Polskiej. Bank uzyskał informacje, że w/w przebywa obecnie w Niemczech. Sąd, w ramach postępowania spadkowego po kredytobiorcy, zobowiązał bank do wskazania aktualnego adresu w/w pod rygorem zawieszenia postępowania. W jaki sposób można ustalić adres w/w lub zapewnić dalszy bieg postępowania spadkowego? Powyższe jest niezbędne celem umożliwienia egzekucji roszczeń kredytowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX