Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

W jaki sposób można określić, jaką funkcję pełni opisany rów, który ma swój początek w rowie przydrożnym, a koniec w rowie na terenie PKP?

Rów jest położony w granicy dwóch działek rolnych. Nie ma wydzielonej działki. W przedmiotowym rowie nie ma żadnych wylotów drenażu melioracyjnego. Nie jest urządzeniem melioracji szczegółowej, ponieważ nie znajduje się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych prowadzonych przez WZMiUW. Brak jest dokumentów bieżących i archiwalnych dotyczących okresu wykonania rowu i jego pierwotnego przeznaczenia. Rów ten nie jest ciekiem naturalnym. Do przedmiotowego rowu spływa powierzchniowo woda z drogi i - z uwagi na ukształtowanie - w sposób niezorganizowany z zabudowań gospodarskich i terenów rolnych.

Jak w związku z tym ustalić przeznaczenie rowu? W jaki sposób można określić jego obecne wykorzystanie?

Czy jest to rów prowadzący wyłącznie wody z drogi, czy rów pełniący funkcje melioracyjne w związku z odprowadzaniem również wody z terenów rolnych?

Czy jest rowem prowadzącym wody powierzchniowe z ww. terenów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?